Šolanja se izvajajo pri naročniku na njegovi opremi in verziji programa. Izobraževanje in razlaga funkcij poteka na demonstracijskem kosu. Praktični primeri se lahko izvajajo na naročnikovih izdelkih. Program in izvedba izobraževanja se lahko prilagodi potrebam in željam naročnika.

  • PC-DMIS osnovne funkcije

- Osnove delovanja 3D merilnega stroja in splošno o 3D meritvah
- Izdelava in kalibracija tipal
- Izdelava osnovnih referenčnih sistemov
- Merjenje in konstrukcija osnovnih elementov
- Podajanje rezultatov in poročilo
- Izdelava programa za avtomatično merjenje enakih kosov
- Uporaba CAD modela - osnove

Namen izobraževanja spoznavanje 3D koordinatnega merilnega stroja, osnovnih funkcij programa in samostojne izdelave merilnega programa.

  • PC-DMIS naprednejše funkcije

- Uporaba avtomatske kalibracije
- Delo in merjenje s CAD modeli
- Delo z naprednejšimi referenčnimi sistemi
- Uporaba naprednejših funkcij podajanja dimenzij
- Uporaba »Auto Feature« elementov za merjenje
- Osnovne funkcije skeniranja
- Uporaba spremenljivk v programu, »Loop, Pattern« funkcije
- Nastavitve in delo s funkcijami poročila
- Izvoz podatkov

Namen izobraževanja je spoznanje naprednejših funkcij merilnega programa, merjenje in delo s CAD modeli in izdelava poročil.

Opomba: Za delo z naprednejšimi funkcijami je potrebno predhodno poznavanje osnovnih funkcij PC-DMIS programa.

  • PC-DMIS offline

- Način dela in programiranja v »offline« načinu
- Razlika med »online« in »offline« programiranjem
- Orodja za optimizacijo in preprečevanje kolizije tipala

Namen izobraževanja je samostojna izdelava programa v »offline« načinu.

Opomba: Obvezno je predhodno znanje merjenja z merilnim programom PC-DMIS. Za delo v »offline« načinu mora imeti naročnik aktivirano ustrezno licenco v PC-DMIS-u.