Kalibracijski laboratorij podjetja 5Labs d.o.o. je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev) za izvajanje kalibracij po prilogi k akreditacijski listini:

priloga LK-034

 

Cilji laboratorija

Politika kakovosti labratorija temelji na naslednjih ciljih:

  1. Zadovoljitev zahtev, pridobitev zaupanja in zadovoljstva naročnika z visoko kakovostnimi kalibracijami, ki so v skladu s kalibracijskimi postopki, primernim obsegom in merilno negotovostjo.
  2. Izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017 in dodatnih zahtev akreditacijske službe (Slovenska akreditacija) zapisanih v njihovih dokumentih.
  3. Operiranje z dokumentiranim sistemom vodenja kakovosti, ki izpolnjuje zahteve SIST EN ISO/IEC 17025:2017 in konstantno dopolnjevanje sistema kakovosti s kontinuiranim nadzorom in pregledi, popolnim nadzorom nad dokumentacijo in zapisi.
  4. Konstantna izboljšava najboljše merilne sposobnosti z razvijanjem in vpeljavo novih postopkov ter merilne opreme in vzdrževanjem sledljivosti uporabljenih referenčnih etalonov na najvišjo mednarodno raven.
  5. Ustanovitev trdne skupine sodelavcev v laboratoriju, ki je zavezana dobri profesionalni praksi v metrologiji z občutkom za natančnost ter doslednost, ki stalno sodeluje v operacijah sistema kakovosti in skrbi za konstantno boljše storitve naročnikom in sloves laboratorija.
  6. Sodelovanje z akreditacijsko službo in sodelovanje na medlaboratorijskih primerjavah.
  7. Zagotovitev osebju delovno okolje, ki spodbuja strokovnost, skupinsko delo, kreativnost, iniciative in občutek odgovornosti ter vzdrževanje trdnega, poštenega in prijateljskega odnosa med osebjem laboratorija.
  8. Zagotovitev stalnega tehničnega in kakovostnega usposabljanja za osebje, saj se tako izboljšuje kakovost storitev v laboratoriju.