Kalibracije merilnih kladic do 100 mm

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije merilnih kladic do 100 mm se izvaja po interni proceduri KL-5Labs-15, ki  temelji na standardu SIST ISO 3650:2001.
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo.
 • Kalibracije merilnih kladic izvajamo primerjalno na komparatorju za kladice z referenčnimi merilnimi kladicami.
 • Kalibracija lahko po izbiri stranke obsega določitev srednje dolžine kladice ali določitev pogreškov srednje dolžine kladice in variacije.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (0,5 do 100) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,05 µm + 6,7 · 10-6 · L

 

Kalibracije merilnih kladic nad 100 mm

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije merilnih kladic nad 100 mm se izvaja po interni proceduri KL-5Labs-11, ki  temelji na standardu SIST ISO 3650:2001..
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo.
 • Kalibracije merilnih kladic nad 100 mm izvajamo primerjalno na enoosnem merilnem stroju z referenčnimi merilnimi kladicami.
 • Kalibracija obsega določitev srednje dolžine kladice
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (100 do 500) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,3 µm + 4,2 · 10-6 · L

 

Kalibracije merilnih uric

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije merilnih uric se izvaja skladno z interno proceduro KL-5Labs-7, ki temelji na standardu SIST EN ISO 463:2006 .
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju in na terenu.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo in izvedemo funkcionalni preskus merila.
 • Kalibracija merilne urice se izvaja na enoosnem merilnem stroju ali na namenski napravi za kalibracijo merilnih uric ter zajema določitev pogreškov merjenja dolžine po celotnem območju, ponovljivosti in izbranega razdelka.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (0 do 100) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,4 µm + 8,4 · 10-6 · L

 

Kalibracije mikrometrov za zunanje merjenje

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije mikrometrov za zunanje merjenje se izvaja po interni proceduri  KL-5Labs-3, ki temelji na standardu SIST EN ISO 3611:2011.
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju in na terenu.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo in izvedemo funkcionalni preskus merila.
 • Kalibracija mikrometra se izvaja z referenčnimi merilnimi kladicami, optičnim steklom in merilnikom sile ter zajema merjenje ravnosti ter vzporednosti merilnih ploskev, merjenje merilne sile, merjenje točnosti kazanja mikrometra po celotnem merilnem obsegu  in merjenje morebitnih podaljškov mikrometra.
 • Pri kalibraciji nastavimo ničelni položaj mikrometra in po potrebi opravimo manjša popravila.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (0 do 1000) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 1,6 µm + 10 · 10-6 · L

 

Kalibracije dvotočkovnih mikrometrov za notranje merjenje

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije mikrometrov za notranje merjenje se izvaja po interni proceduri KL-5Labs-5.
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju in na terenu.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo in izvedemo funkcionalni preskus merila.
 • Kalibracija mikrometra se izvaja z referenčnimi merilnimi obroči ali na enoosnem merilnem stroju ter obsega določitev ničle, točnosti kazanja mikrometra po celotnem merilnem obsegu  in merjenje morebitnih podaljškov mikrometra.
 • Pri kalibraciji nastavimo ničelni položaj mikrometra in po potrebi opravimo manjša popravila.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (0 do 300) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,4 µm + 5,7 · 10-6 · L

 

Kalibracije pomičnih meril

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije pomičnih meril se izvaja po interni proceduri KL-5Labs-2, ki  temelji na standardu SIST EN ISO 13385-1:2011.
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju in na terenu.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo in izvedemo funkcionalni preskus merila.
 • Kalibracija pomičnega merila (odvisno od njegove izvedbe) se izvaja z referenčnimi merilnimi kladicami in merilnimi obroči ter zajema merjenje s kraki za zunanje merjenje, merjenje s kraki za notranje merjenje in merjenje z globinomerom.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (0 do 1000) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 7 µm + 10 · 10-6 · L

 

Kalibracije merilnih trnov

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije merilnih trnov se izvaja po interni proceduri KL-5Labs-10, ki  temelji na priporočilu EURAMET/cg-6/v2.0..
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo.
 • Kalibracija merilnega trna se izvaja na enoosnem merilnem stroju ter zajema merjenje premera trna.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (0 do 300) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,4 µm + 5,7 · 10-6 · L

 

Kalibracije merilnih obročev

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije merilnih obročev se izvaja po interni proceduri KL-5Labs-9, ki  temelji na priporočilu EURAMET/cg-6/v2.0..
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo.
 • Kalibracija merilnega obroča se izvaja primerjalno na enoosnem merilnem stroju z referenčnimi merilnimi obroči ter zajema merjenje notranjega premera obroča.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (15 do 300) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,7 µm + 4,3 · 10-6 · L

 

Kalibracije tritočkovnih mikrometrov

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije trokrakih mikrometrov se izvaja po interni proceduri KL-5Labs-6.
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju in na terenu.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo in izvedemo funkcionalni preskus merila.
 • Kalibracija mikrometra se izvaja z referenčnimi merilnimi obroči in obsega določitev pogreškov kazanja mikrometra.
 • Pri kalibraciji mikrometra po potrebi opravimo manjša popravila.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (0 do 300) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 1,7 µm + 7,1 · 10-6 · L

 

Kalibracije konturografov

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije konturografov se izvaja po interni proceduri KL-5Labs-14, ki  temelji na standardu SIST EN ISO 12179:2000.
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju in na terenu.
 • Pred kalibracijo konturograf očistimo ter izvedemo vizuelni pregled in funkcionalni preskus.
 • Kalibracija konturografa se izvede z referenčnimi etaloni konture in ravnosti ter zajema merjenje posi X in Z.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (0 do 350) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost za dolžino: 1 µm + 5,1 · 10-6 · L
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost za radij: 2 µm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost za kot: 0,01°
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost za ravnost: 0,5 µm + 5,1 · 10-6 · L

 

Kalibracije navojnih trnov

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije navojnih trnov se izvaja po interni proceduri KL-5Labs-16, ki  temelji na priporočilu EURAMET/cg-10/v2.1/2011(metoda 1a).
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo.
 • Kalibracija navojnega trna se izvaja na enoosnem merilnem stroju in zajema določitev srednjega premera trna.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (1 do 300) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost za α = 30°: 6,3 µm + 1,8 · 10-6 · L
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost za α = 55°: 5 µm + 1,2 · 10-6 · L
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost za α = 60°: 5 µm + 1,2 · 10-6 · L

 

Kalibracije navojnih obročev

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije navojnih obročev se izvaja po interni proceduri KL-5Labs-17, ki  temelji na priporočilu EURAMET/cg-10/v2.1/2011(metoda 1a).
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju.
 • Pred kalibracijo merilo in embalažo očistimo.
 • Kalibracija navojnega obroča se izvaja na enoosnem merilnem stroju in zajema določitev srednjega premera obroča.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (2,5 do 300) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost za α = 30°: 5 µm + 1,2 · 10-5 · L
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost za α = 55°: 3 µm + 7 · 10-6 · L
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost za α = 60°: 3 µm + 7 · 10-6 · L

 

Kalibracije 1D vertikalnih merilnih strojev

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije 1D vertikalnih merilnih strojev se izvaja skladno z interno proceduro KL-5Labs-8, ki  temelji na standardu SIST EN ISO 13225:2012.
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju in na terenu.
 • Pred kalibracijo merilno napravo očistimo in izvedemo funkcionalni preskus.
 • Kalibracija se izvaja z referenčnimi merilnimi kladicami ali stopničastim merilom. Zajema merjenje točnosti kazanja merilnega stroja po celotnem merilnem obsegu in merjenje ponovljivosti.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje 1: (0 do 600) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,3 µm + 6,7 · 10-6 · L
 • Območje 2: (> 600 do 1000) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,4 µm + 6,8 · 10-6 · L

 

Kalibracije 1D horizontalnih merilnih strojev

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije višinomerov se izvaja skladno z interno proceduro KL-5Labs-12.
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju in na terenu.
 • Pred kalibracijo merilni stroj očistimo in izvedemo funkcionalni preskus.
 • Kalibracija 1D horizontalnega merilnega stroja se izvaja z referenčnimi merilnimi kladicami. Zajema merjenje točnosti kazanja merilnega stroja po celotnem merilnem obsegu in merjenje ponovljivosti.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje 1: (0 do 600) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,2 µm + 5,2 · 10-6 · L
 • Območje 2: (> 600 do 1000) mm
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,3 µm + 5,3 · 10-6 · L

 

Kalibracije merilnih mikroskopov

 • Akreditirana stritev.
 • Postopek kalibracije merilnih mikroskopov se izvaja skadno z interno proceduro KL-5Labs-1.
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju in na terenu.
 • Pred kalibracijo merilni stroj očistimo in izvedemo vizualni pregled in  funkcionalni preskus mikroskopa.
 • Kalibracija merilnega mikroskopa se izvaja s steklenimi ravnili in etalonom kota ter zajema merjenje osi X in Y, ugotovitev pogreška pravokotnosti skal in preverjanje povečave.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (0 do 300) mm po osi
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 0,7 µm + 7 · 10-6 · L

Kalibracije profilnih projektorjev

 • Akreditirana storitev.
 • Postopek kalibracije profilnih projektorjev se izvaja skadno z interno proceduro KL-5Labs-1.
 • Kalibracije se izvajajo v laboratoriju in na terenu.
 • Pred kalibracijo merilni stroj očistimo in izvedemo vizualni pregled in  funkcionalni preskus profilnega projektorja.
 • Kalibracija profilnega projektorja se izvaja s steklenimi ravnili in etalonom kota ter zajema merjenje osi X in Y, ugotovitev pogreška pravokotnosti skal in ustreznost povečave.
 • Kalibracijski certifikat izdamo v slovenskem in angleškem jeziku in je mednarodno veljaven.
 • Območje: (0 do 300) mm po osi
 • Kalibracijska in merilna zmogljivost (CMC) izražena kot razširjena negotovost: 1 µm + 7 · 10-6 · L