Vizija

Postati vodilni kalibracijski laboratorij na območju Slovenije in JV Evrope, ki poleg kalibracij svojim strankam nudi prodajo merilne opreme in podporo pri vodenju sistemov kakovosti.

Poslanstvo

Slovenskemu in evropskemu trgu nuditi celoten obseg akreditiranih kalibracij.

Politika kakovosti temelji na naslednjih ciljih

  1. Zadovoljitev zahtev, pridobitev zaupanja in zadovoljstva naročnika z visoko kakovostnimi kalibracijami, ki so v skladu s kalibracijskimi postopki, primernim obsegom in merilno negotovostjo.
  2. Izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005 in dodatnih zahtev akreditacijske službe (Slovenska akreditacija) zapisanih v njihovih dokumentih.
  3. Operiranje z dokumentiranim sistemom vodenja kakovosti, ki izpolnjuje zahteve SIST EN ISO/IEC 17025:2005 in konstantno dopolnjevanje sistema kakovosti s kontinuiranim nadzorom in revizijami, popolnim nadzorom nad dokumentacijo in zapisi, stalnim odkrivanjem napak v sistemu.
  4. Konstantna izboljšava najboljše merilne sposobnosti z razvijanjem in vpeljavo novih postopkov ter merilne opreme in vzdrževanjem sledljivosti uporabljenih referenčnih etalonov na najvišjo mednarodno raven.
  5. Ustanovitev trdne skupine sodelavcev v laboratoriju, ki je zavezana dobri profesionalni praksi v metrologiji z občutkom za natančnost ter doslednost, ki stalno sodeluje v operacijah sistema kakovosti in skrbi za konstantno boljše storitve naročnikom in sloves laboratorija.
  6. Sodelovanje z akreditacijsko službo in sodelovanje na medlaboratorijskih primerjavah.
  7. Zagotovitev osebju delovno okolje, ki spodbuja strokovnost, skupinsko delo, kreativnost, iniciative in občutek odgovornosti ter vzdrževanje trdnega, poštenega in prijateljskega odnosa med osebjem laboratorija.
  8. Zagotovitev stalnega tehničnega in kakovostnega usposabljanja za osebje, saj se tako izboljšuje kakovost storitev v laboratoriju.